Home

Zen Lu

XY#001 Premiere


Beijing-UCCA(尤伦斯当代艺术中心)
Artists:
Zen Lu
Yin Yi
mulian
jfi
16:30-18:30, 25 JAN 2015

Hangzhou-西轩酒店篆香图书馆
Artists:
Zen Lu
Yin Yi
mulian
jfi
Guest Artist: Wang Changcun
19:00-21:00, 31 JAN 2015

 

 

   
Copyright © 2015 Zen Lu. All Rights Reserved.